สินค้า และบริการ

Our Service

AI

ออกแบบพัฒนาระบบเก็บข้อมูล และประมวลผล โดย มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา และวิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Technology

ออกแบบติดตั้งระบบ ให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบงานเดิม หรือเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ผ่าน API

IoTs

ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารสำนักงาน โรงงาน หรือปรับตามความต้องการของธุรกิจ

Cloud

ให้บริการด้านการ Cloud Computing เพื่อใช้ในการประมวลผล AI และเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูง

Platform Solar Inspection

โดรนเพื่อสำรวจแผงโซลาร์ เป็นงาน R&D ร่วมกับบริษัท Segumo ที่ทำโดรนการเกษตรอยู่ เพื่อตรวจคุณภาพของแผง โดยโดรนสามารถบินเองได้อัตโนมัติ ไม่ต้องบังคับด้วยคน เก็บภาพผ่าน thermal camera แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยเอไอ พร้อมรายงานผล

Solar Monitoring System Platform

Solar Monitoring System Platform ซึ่งเป็นการดึงข้อมูลจากไซต์งานโซลาร์มาโชว์หน้าแดชบอร์ด track solar production, consumption รายงานการทำงานของอุปกรณ์ หากมีอุปกรณ์ตัวไหนทำงานผิดพลาดก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านระบบ Alarm

Platform Cloud AI Rental services

ให้บริการด้านการเช่า Cloud Computing เพื่อใช้ในการประมวลผล AI และเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูง

IoTs Research and Development

วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ IoTs ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งในภายในอาคาร และกลางแจ้ง เหมาะสำหรับธุรกิจ หรือโรงงาน ที่ต้องการเชื่อต่อ และควบคุมผ่านระบบออนไลน์