เกี่ยวกับเรา

          บริษัท ไพร์ม เอ็กซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เกิดจากการควบรวมกิจการ 3 บริษัทในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงาน ได้แก่ บริษัทสยาม กรีนเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System – EMS) ในรูปแบบ Internet of Things (IoT), บริษัท วงศ์ไพบูลย์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด เป็นธุรกิจบริการแบบครบวงจรสำหรับงานวิศวกรรมจัดหาและก่อสร้าง (EPC) บิ๊กดาต้า เทคโนโลยี จำกัด เป็นธุรกิจที่ปรึกษาโซลูชันและอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นแกนนำในการ ดำเนินธุรกิจเทคโนโลยี ของกลุ่ม ไพร์มโรด ในการพัฒนา ลงทุนและดำเนินการด้านธุรกิจการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น IoTs, AI และ Cloud Computing ทั้งในประเทศและต่างประเทศ