เทคโนโลยีแห่งอนาคต
เพื่ออนาคต

เราคือผู้ให้บริการครบวงจรด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น IoTs, AI และ Cloud Server ที่มีมาตรฐานระดับโลก

บริการของเรา

อัลตราซาวนด์

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

อัลตราซาวนด์

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

อัลตราซาวนด์

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

อัลตราซาวนด์

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing

บริการของเรา

AI

ออกแบบพัฒนาระบบเก็บข้อมูล และประมวลผล โดย มีความสามารถในด้านการแก้ปัญหา และวิเคราะห์ถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

System Integration

ออกแบบติดตั้งระบบ ให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย ให้สามารถทำงานร่วมกับระบบงานเดิม หรือเชื่อมต่อระบบอื่นๆ ผ่าน API

IoTs

ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบทั้งในร่ม และกลางแจ้ง เหมาะสำหรับการใช้งานในอาคารสำนักงาน โรงงาน หรือปรับตามความต้องการของธุรกิจ

Cloud

ให้บริการด้านการ Cloud Computing เพื่อใช้ในการประมวลผล AI และเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูง

Our Product and Service

Lorem ipsum dolor sit amet, consec tetur adipis cing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.

Play Video
Play Video
First Meet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Play Video
First Meet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Play Video
First Meet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

ความเป็นมา

Prime X เกิดจากการการร่วมทุนกับ บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบติดตั้ง และให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรม เช่น เทคโนโลยี IoTs  สำหรับการบริหารจัดการของอาคาร (Building Energy Management : BEM) การวิเคราะห์ Big Data และให้บริการ Cloud Computing เพื่อใช้กับ AI

สินค้าและบริการ

เรารับให้คำปรึกษา สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณก้าวทันการพัฒนาของเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น โดรนเพื่อใช้ในงานสำรวจ ระบบติดตามการทำงานของอุปกรณ์ในโรงงาน พัฒนาอุปกรณ์ IoTs ให้ตรงกับความต้องการ และ Cloud Computing เพื่อใช้ในการประมวลผล AI

ข่าวธุรกิจ

ข่าวเทคโนโลยี